سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۰۸:۳۸
جستجو
 
Email

 e-mail

دکتر تورج شیرزادیان مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مهندس بهروز رضایی معاون مدیر تجهیزات مهندس رضا محمدی مسؤل اداره تامین و صدور پروانه ها مهندس هادی پاک روش مسؤل اداره نظارت و ارزیابی مهندس اکبرپور مسؤل اداره نگهداشت
شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
تورج شیرزادیان 
پست الکترونیکی: