دکتر شیرزادیان 

دکتر شیرزادیان: مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

روز پرستار را به تمامی پرستاران عزیز و زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می نمایم .

دکتر شیرزادیان 0833-4278107

موردی برای نمایش وجود ندارد.