جلسه مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه 


جلسه مشترک مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه (دکترتورج شیرزادیان) و مدیریت آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه (دکتر فرشید رئیسی)

بازدید دکتر شیرزادیان از واحدهای تولیدی بومی تجهیزات پزشکی استان

 

بازدید دکتر شیرزادیان از واحد های تولیدی بومی تجهیزات و ملزومات پزشکی سطح استان

بازدید

جلسه معاونت غذاودارو در سال 95

جلسه

کارگاه مدیریت

کانکس واحد نگهداشت و آموزش مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

ساخت و ساز ساختمان جدید معاونت غذا و دارو


ساخت و ساز

 ساختمان جدید معاونت غذاودارو در چهار طبقه و مساحت زیربناء حدود چهار هزار متر مربع و توسط شرکت ساختمانی ابنیه سازان بیستون باختر بعنوان پیمانکار در حال اجراست، طبق قرارداد این پروژه می‌بایست در دیماه سالجاری تحویل گردد


 

 

نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور در کرمانشاه ۱۲ و ۱۳ آبانماه ۱۳۹۵

 

 

 

تصاویر  همایش 
 تصاویر  همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور
 همایش  همایش


 
عکس نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور

 

 

تصاویر برخی از مدعوین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور در کرمانشاه

   
   
   
مراسم افتتاح و بهره برداری از بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه با حضور دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه

جلسه معاونت غذاودارو با حضور دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۷