جلسه مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

جلسه


 


جلسه مشترک مدیریت تجهیزات و مدیریت آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه

مراسم

بازدید دکتر شیرزادیان از واحدهای تولیدی بومی تجهیزات پزشکی استان

بازدید

 

بازدید دکتر شیرزادیان از واحد های تولیدی بومی تجهیزات و ملزومات پزشکی سطح استان

بازدید

جلسه معاونت غذاودارو در سال 95

جلسه
جلسه

کارگاه مدیریت

کارگاه مدیریت

کانکس واحد نگهداشت و آموزش مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

کارگاه مدیریت

ساخت و ساز ساختمان جدید معاونت غذا و دارو


ساخت و ساز

 ساختمان جدید معاونت غذاودارو در چهار طبقه و مساحت زیربناء حدود چهار هزار متر مربع و توسط شرکت ساختمانی ابنیه سازان بیستون باختر بعنوان پیمانکار در حال اجراست، طبق قرارداد این پروژه می‌بایست در دیماه سالجاری تحویل گردد.

 
 

 

نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور در کرمانشاه ۱۲ و ۱۳ آبانماه ۱۳۹۵

همایش

 

 

 

تصاویر  همایش 
 تصاویر  همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور
 همایش  همایش


 
عکس نخستین همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور

 

 

همایش قطب های تجهیزات پزشکی کشور در کرمانشاه

همایش
   
   
   
جلسه معاونت غذاودارو با حضور دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۷

دکتر کریم میهمان معاونت غذاودارو دانشگاه بود
عکس متفرقه

مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه و حادثه زمین لرزه استان
تودیع دکتر عبدی و بدرقه ایشان توسط پرسنل معاونت

تودیع