معرفی مدیر

دکتر شیرزادیان

 

دکتر تورج شیرزادیان

مدرک:

دکترای مهندسی پزشکی 

سوابق اجرائی:

۱_ کارشناس فنی اداره مخابرات شهرستان گیلانغرب در واحد carrier، سال ۱۳۷۹

۲_ کارشناس فنی اداره برق شهرستان گیلانغرب در حوزه تست و کالیبراسیون وسائل اندازه گیری سال ۱۳۷۹

۳_ کارشناس فنی و مسئول واحد فنی اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه های کنترل کیفی، PM و کالیبراسیون. 

نصب و راه اندازی و آموزش و نظارت بر عملکرد شرکت های نمایندگی انحصاری تجهیزات پزشکی. 

تعمیرات و سرویس تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵

۴_ مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱

۵_ مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲

۶_ کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲

۷_ کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد قرارداد و طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵

۸_ مسئول پروژه تخصصی کلین روم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابتدا تا بهره برداری در سال ۱۳۹۵

۹_ مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۵ تاکنون