تبریک سال نو

معرفی مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

           


 دکتر تورج شیرزادیان                   

رشته تحصیلی، دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی پزشکی

سنوات خدمتی، ۱۵ سال

سوابق اجرایی، به شرح زیر.

۱) کارشناس فنی اداره مخابرات شهرستان گیلانغرب در واحد carrier در سال ۱۳۷۹

۲) کارشناس فنی اداره برق شهرستان گیلانغرب در حوزه تست و کالیبراسیون وسایل اندازه گیری سال ۱۳۷۹

۳) کارشناس فنی و مسئول واحد فنی اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه های کنترل کیفی ، PM و کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی، آموزش و نظارت برعملکرد شرکت های نمایندگی انحصاری تجهیزات پزشکی، تعمیرات و سرویس تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵

۴) مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱

۵) مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲

۶) کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲

۷) کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد قرارداد و طرحهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵

۸) مسئول پروژه کلین روم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۲ تا زمان بهره برداری در سال ۱۳۹۵

۹) مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۵ تاکنون