11
نام و نام خانوادگی تورج شیرزادیان 
مدرک تحصیلی دانشجوی سال آخر دکترای مهندسی پزشکی 
سوابق اجرایی 

1-کارشناس فنی اداره مخابرات شهرستان گیلانغرب  در واحد carrier- سال 1379              

2-کارشناس فنی اداره برق شهرستان گیلانغرب در درحوزه تست و کالیبرا سیون وسایل اندازه گیری- سال1379

3-کارشناس فنی و مسئول واحد فنی اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه های کنترل کیفی ،  PM وکالیبراسیون.نصب وراه اندازی و آموزش ونظارت بر عملکرد شرکتهای نمایندگی انحصاری تجهیزات پزشکی.تعمیرات وسرویس تجهیزات پزشکی- ازسال 1381تا1385

4-مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه - از سال 1385-1391

5- مسؤول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1391تا 1392

6-کارشناس ارشد پژوهش و مسؤول واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1391 تا 1392

7- کارشناس ارشد پژوهش و مسؤول واحد قرارداد و طرحهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1391 تا 1395

8-مسئول پروژه معظم کلین روم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1392 تا زمان بهره برداری 1395

9- مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه از 14/04/1395 تاکنون