شرح وظایف واحد فنی ومهندسی

 1.  اعزام کارشناس به مراکز درمانی تابعه دانشگاه جهت انجام تعمیرات ، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 2. نظارت برعملکرد خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

 3. نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگاهها
  بازدید از فروشگاههای تجهیزات پزشکی سطح استان

 4. بررسی و نظارت بر نحوه نصب و راه اندازی دستگاه‌ها.

 5. مراجعه به مراکزدرمانی تابعه دانشگاه جهت اعلام نظر کارشناسی در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی اسقاطی

 6. مراجعه به مراکز درمانی تابعه دانشگاه جهت بازدید و تست کامل تجهیزات پزشکی

 7. شرکت کارشناسان تجهیزات پزشکی در دوره های آموزشی شرکتها

 8. بازدید کارشناسان تجهیزات پزشکی از شرکتهای تولید کننده

 9. نظارت بر انجام دقیق دوره های نگهداشت دستگاه‌ها طبق جدول زمانبندی

 10. ارائه مشاوره به مراکز درمانی غیر دانشگاهی

 11. قیمت گذاری اجناس اسقاطی

 12. مشارکت در امر مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

 13. تشکیل جلسه ماهانه جهت تعیین خط و مشی

 14. نظارت بر نحوه آموزش صحیح و کامل دستگاه‌ها و ارائه CD و جزوات آموزشی

 15. آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار با دستگاهها

 16. اخذ تعهد در خصوص پشتیبانی فنی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه ، سرویس و تعمیرات آن پس از پایان دوره گارانتی تا پایان عمر مفید دستگاه  به مدت حداقل 10 سال

 17. عقد قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای