بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

 مسئول واحد:

جناب آقای مهندس خاموشی

09187382140

بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

 مسئول واحد:

خانم مهندس ژینو عزتی

09188588439

09303568959

بیمارستان شهداء سرپل ذهاب

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس احسان صحراکار

09186862635

بیمارستان قدس پاوه

 مسئول واحد:

جناب آقای مهندس یاسر دلشاد

09189703015

09182214780

بیمارستان امام خمینی(ره) سنقر

 مسئول واحد:

جناب آقای مهندس آزادی

09100055712

بیمارستان الزهرا (س) گیلانغرب

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس هادی محمدی

09183899814

بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام آبادغرب

مسئول واحد:

سرکارخانم حیرانی

09350727167

سایر پرسنل:

سرکارخانم مهندس مهتابی

09187223344

بیمارستان دکتر معاون صحنه

 مسئول واحد:

جناب آقای مهندس نیکروش

09217653693

بیمارستان شهداء هرسین

 مسئول واحد:

خانم مهندس زهرا مرادی فر

09187533178

 

بیمارستان شهید چمران کنگاور

 مسئول واحد:

جناب آقای مهندس وفایی

09352626619

بستر درمان دالاهو

مسئول واحد:

جناب آقای مهندس ملکشاهی

09188564432