معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه ها

معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه ها

مسئول واحد : مهندس علی بهرامی نیا

 

مدرک تحصیلی، کارشناس پرستاری و دانشجوی مهندسی تجهیزات پزشکی 

 سنوات خدمتی، 17 سال

محل خدمت

 8 سال مسئول دارو و تجهیزات بیمارستان ،3 سال مسئول بخش جراحی مردان،5 سال مسئول تجهیزات پزشکی و مسئول رسیدگی به اسناد پزشکی بیمارستان امام خمینی شهرستان اسلام آباد غرب

 

 

 

 

سرکار خانم مهندس سمیه نوری

مدرک تحصیلی : کارشناسی الکترونیک

سنوات خدمتی : 5 سال

محل خدمت :مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

09188553677

 

 خانم شبنم شاه علی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

سنوات خدمتی: 12سال

محل خدمت : بیمارستان شهداء هرسین - مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

09183366626