سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۰۸:۴۰
جستجو
 
Email

 e-mail

آیین نامه ها ، ضوابط ، دستورالعملها ، فرم ها و جک لیستهای دارویی
قیمت های سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی

لیست قیمتلیست قیمت

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴
نامه ریاست محترم انجمن داروسازان

نامه ریاست محترم انجمن داروسازاننامه ریاست محترم انجمن داروسازان

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۹
داروخانه معین داروخانه های بیمارستانی

داروخانه معین  داروخانه های بیمارستانیداروخانه معین داروخانه های بیمارستانی

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۱
توزیع آمپول پیروکسیکام به داروخانه های خصوصی

توزیع آمپول پیروکسیکام به داروخانه های خصوصیتوزیع آمپول پیروکسیکام به داروخانه های خصوصی

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۲
نظارت بر تبلیغات کالاهای سلامت

نظارت بر تبلیغات کالاهای سلامتنظارت بر تبلیغات کالاهای سلامت

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۲
فرآورده دارویی تحت عنوان مشمع میخچه

فرآورده دارویی تحت عنوان مشمع میخچهفرآورده دارویی تحت عنوان مشمع میخچه

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۳
نماینده معاونت جهت انجام بازرسی و ارزشیابی

نماینده معاونت جهت انجام بازرسی و ارزشیابینماینده معاونت جهت انجام بازرسی و ارزشیابی

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۵
نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

نظارت بر کالاهای سلامتنظارت بر تبلیغات کالاهای سلامت

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۵۸
داروﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل (ﺑﻮﭘﺮوﻧﻮرﻓﻴﻦ +ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن)
ﺗﻬﻴﻪ روﭘﻮش ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺗﻬﻴﻪ روﭘﻮش ﭘﺮﺳﻨﻞﺗﻬﻴﻪ روﭘﻮش ﭘﺮﺳﻨﻞ

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۲۷
کپسـول ژریاتریـک فارماتون

کپسـول ژریاتریـک فارماتونکپسـول ژریاتریـک فارماتون

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷
عدم مجوز فراوردهای تحت نامهای مسکن دردبس و پماد دردبس

عدم مجوز مسکن دردبس و پماد درد بسعدم مجوز مسکن دردبس و پماد درد بس

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۰۴
درخواست داروخانه ها برای دریافت داروهای هورمون رشد، ریتالین، شیمی درمانی و ....

درخواست برای داروهای شیمی درمانیو ..

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۳
آمپول 2 میلی لیتری راﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ 50 میلی گرمی دارو پخش

آمپول 2 میلی لیتری راﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ 50 میلی گرمی ساخت دارو پخشآمپول 2 میلی لیتری راﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ 50 میلی گرمی

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۳۵
تقلبی بودن قرص یاسمین با شماره سری 009C و تاریخ تولید 2012/11 و تاریخ انقضای 2015/11

قرص یاسمین با سری ساخت 009Cقرص یاسمین با سری ساخت 009C

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۱۲
رعایت ساعات فعالیت داروخانه
نامه معاونت در خصوص رعایت ساعات فعالیت داروخانه
رعایت ساعات فعالیت داروخانه


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۶
مالیات بر ارزش افزوده مکملهیای تغذیه ای

مالیات بر ارزش افزوده مکملهیای تغذیه ایمالیات بر ارزش افزوده مکملهیای تغذیه ای


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۴
قابل توجه موسسین کلیه داروخانه های استان
نامه در خصوص فاکتورهای ارائه شده از سوی شرکتهای توزیع آرایشی و یهداشتی
فاکتور شرکتهای آرایشی بهداشتی


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹
عدم مجوز چسب درمان میخچه با برندهای ارگو،اکتاکر و Gothaplast مریوط به شرکت پارسیان ستاره غرب
عدم مجوز چسب درمان میخچه با برندهای ارگو،اکتاکر و Gothaplast مریوط به شرکت پارسیان ستاره غرب
چسب میخچه

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۱
عدم مجوز Daturin و Hemolax مربوط به شرکت داروسازی سینافراور
عدم استفاده از پاکتهای تبلیغاتی
عدم استفاده از پاکتهای تبلیغاتی
نامه معاونت غذا و دارونامه معاونت غذا و دارو

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۴
برچسب رهگیری اصالت
نامه سازمان غذا و دارو در خصوص برچسب رهگیری اصالت
برچسب رهگیری اصالتبرچسب رهگیری اصالت


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱
عدم فروش شیر خشک بیومیل 1
عدم فروش شیر خشک بیومیل 1 به شماره بچ BN723M1BN693M1
عدم فروش شیر خشک بیومیل 1عدم فروش شیر خشک بیومیل 1


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۷
اشتباه در عرضه داروهای با اسم و شکل مشابه
نامه معاونت مبنی بر اشتباه در عرضه داروهای با اسم و شکل مشابه
اشتباه در عرضه دارو با اسم و شکل مشابه


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷
عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو
نامه معاونت غذا و دارو در خصوص عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو
عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۳
جمع آوری قرص جوشان کلسیم منیزیم مربوط به شرکت امید پارسینا دماوند
 نامه معاونت غذا و دارو در خصوص جمع آوری قرص جوشان کلسیم منیزیم مربوط به شرکت امید پارسینا دماوند
نامهنامه

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۱
کارت شناسایی قائم مقام مسئول فنی
آیین نامه تاسیس و نحوه عملکرد و نظارت بر شرکتهای پخش دارو
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه
ضوابط نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی
ضوابط تامین و نحوه فعالیت مرکز فوریتهای دارویی
ضوابط ثبت و ورود ملزومات دارویی
ضوابط واردات مواد اولیه دارویی
آیین نامه اجرایی نحوه معرفی، ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی فراورده های دارویی و بیولوژیک
بخشنامه ها
کلمه جستجو :
از تاریخ :
تا تاریخ :
 محدودیت در تحویل فراورده های دارویی حاوی پسودوافدرین
[ معاونت غذا و دارو - ۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
 حقوق بیمار در داروخانه
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
قیمت های سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی

لیست قیمتلیست قیمت

تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴