مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۲
[ تعداد بازدید : ۳۱ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۲۱۳ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۲۶۹ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۱۲۸ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
[ تعداد بازدید : ۳,۰۰۵ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۴۵ ]
۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۶
[ تعداد بازدید : ۱۰۸ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۱۳۶ ]
صفحه ۱ از ۲۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »