مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۲۵
[ تعداد بازدید : ۸۷ ]
۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷
[ تعداد بازدید : ۱۳۰ ]
صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »