مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
[ تعداد بازدید : ۳۴ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۳
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۲
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳۴۰ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۱۶۷ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
[ تعداد بازدید : ۵,۸۱۷ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۷۸ ]
صفحه ۱ از ۲۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »