مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۱۳
[ تعداد بازدید : ۷۱ ]
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۵
[ تعداد بازدید : ۱۳۳ ]
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۱
[ تعداد بازدید : ۱۳۵ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
[ تعداد بازدید : ۲۱۵ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
[ تعداد بازدید : ۲۴۶ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۳
[ تعداد بازدید : ۲۱۰ ]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۲
[ تعداد بازدید : ۱۶۶ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۵۵۱ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۷ ]
صفحه ۱ از ۲۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »