مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۰۹
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۱۸۹ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۷۴ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
[ تعداد بازدید : ۱۴۰ ]
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵
[ تعداد بازدید : ۱۸۶ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۹۸ ]
۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷
[ تعداد بازدید : ۲۱۴ ]
صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »