مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۶
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷
[ تعداد بازدید : ۴۲ ]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۰۷ ]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۰۹
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۲۱۷ ]
۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵
[ تعداد بازدید : ۲۰۱ ]
صفحه ۱ از ۲۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »