مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۸:۴۲
[ تعداد بازدید : ۹ ]
۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]
۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۹۹ ]
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
[ تعداد بازدید : ۵۰ ]
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
[ تعداد بازدید : ۴۲ ]
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۰۵ ]
صفحه ۱ از ۲۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »