مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
[ تعداد بازدید : ۵ ]
۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶
[ تعداد بازدید : ۳۴ ]
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۹:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۵
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳۱ ]
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
[ تعداد بازدید : ۳۷ ]
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴
[ تعداد بازدید : ۱۴ ]
۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
صفحه ۱ از ۲۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »