مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۱۳
[ تعداد بازدید : ۱۷۴ ]
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۵
[ تعداد بازدید : ۲۵۱ ]
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۱
[ تعداد بازدید : ۲۶۷ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
[ تعداد بازدید : ۳۰۳ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳۲۳ ]
۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۵۳
[ تعداد بازدید : ۲۷۷ ]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۲
[ تعداد بازدید : ۲۱۶ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۶۵۳ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۰ ]
صفحه ۱ از ۲۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »