مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۲۵ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۲۱ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۶
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۷
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
صفحه ۱ از ۲۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »