مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
[ تعداد بازدید : ۷۶ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۵۹ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
[ تعداد بازدید : ۴۰۱ ]
۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۶
[ تعداد بازدید : ۶۹ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۷
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
صفحه ۱ از ۲۳ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »