سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۰۸:۴۰
جستجو
 
Email

 e-mail

آیین نامه نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت
بخشنامه ها و ضوابط فنی
کلمه جستجو :
از تاریخ :
تا تاریخ :
 بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فرآورده های لبنی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ]
 
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع خشکبار
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ]
 
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده یخ خوراکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ]
 
 دستورالعمل صدور شناسه نظارت و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی نانوایی ها
[ معاونت غذا و دارو - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ]