نمایش جزییات بخشنامه

محدودیت در تحویل فراورده های دارویی حاوی پسودوافدرین

۱ شهریور ۱۳۸۸

معاونت غذا و دارو

۲

 

به دلیل افزایش روند سوء استفاده از داروی پسودوافدرین در ساخت غیرقانونی مت آمفتامین (شیشه) و رواج سوء مصرف این دارو در کشور سقف فروش و عرضه داروهای حاوی این ماده در تمام داروخانه های کشور به شرح زیر اعلام گردید:

نام دارو شکل دارویی

مقدار پسودوافدرین

در هر واحد دارو mg

حداکثر مجاز عرضه

با نسخه

حداکثر مجاز عرضه

بدون نسخه

آنتی هیستامین دکونژستانت قرص

30

60 عدد

30عدد

تمام قرصهای سرماخوردگی:

ادالت کلد، کلداستاپ، کلداکس، اگزاکلد، سوپر کلد و ....

قرص

30

60 عدد

30عدد

سرماخوردگی اطفال قرص

7.5

60 عدد

30عدد

پسودوافدرین کپسول ژلاتینی

30

60 عدد

-
پسودوافدرین شربت 60م ل

360

2 بطر

-
اکسپکتورانت شربت 60م ل

360

2 بطر

1 بطر

اکسپکتورانت کدئین شربت 60م ل

360

2 بطر

-
دکسترومتورفان - پی شربت 60م ل

360

2 بطر

1 بطر

سرماخوردگی اطفال شربت 60م ل

120

2 بطر

1 بطر

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.