سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۰۸:۳۹
جستجو
 
Email

 e-mail

همکارانی که تمایل دارند از طریق شماره همراه و پست الکترونیکی اطلاعیه ها و عملکرد مطب خود را دریافت دارند میتوانند با پر کردن فرم زیر عضو سایت ما شوند.
فرم ثبت مشخصات پزشکان و داروسازان
مشخصات فردی
نام *  
نام خانوادگی *  
شماره نظام پزشکی *  
رشته تحصیلی  
نوع تخصص  
رشته فوق تخصصی    
مشخصات محل کار
شاغل در بخش
آدرس محل کار    
آدرس پستی مطب یا داروخانه *  
کد پستی ده رقمی    
شماره تلفن همراه *  
پست الکترونیکی(E-mail) *  
* = ضروری