مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 
0
 
 
دکتر مهدی مجرب
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : فارماکوگنوزی

                                    درجه تحصیلی : Pharm.D Ph.D