مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
[ تعداد بازدید : ۴۷ ]
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
[ تعداد بازدید : ۶۶ ]
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۱۴۷ ]
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
[ تعداد بازدید : ۵۹ ]
صفحه ۱ از ۲۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰