مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
[ تعداد بازدید : ۱۳ ]
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳
[ تعداد بازدید : ۶۸ ]
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۱۰
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۴۹
[ تعداد بازدید : ۸۱ ]