مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۱۷ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۲۵ ]
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۲۱ ]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳
[ تعداد بازدید : ۲۱ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹
[ تعداد بازدید : ۵۲ ]
صفحه ۱ از ۲۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰