مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۷۸ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
[ تعداد بازدید : ۲۶۹ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۰۴ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۵۷ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۴۴ ]
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۰
[ تعداد بازدید : ۱۱۰ ]
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۹۹ ]
صفحه ۱ از ۳۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰