مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۲۳
[ تعداد بازدید : ۸ ]
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۳
[ تعداد بازدید : ۵ ]
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۱
[ تعداد بازدید : ۱۳ ]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۹ ]
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۵۰ ]
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۶۹ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۶۲ ]
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۵۲ ]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
صفحه ۱ از ۲۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰