مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۴ ]
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۴ ]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۸ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۱۷ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳
[ تعداد بازدید : ۱۰ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۱۲ ]
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹
[ تعداد بازدید : ۲۹ ]
صفحه ۱ از ۲۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰