مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
[ تعداد بازدید : ۹۹۵ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۵۷۰ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
[ تعداد بازدید : ۸۲۵ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۵۷۳ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۴۶۵ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۳۹۸ ]
« قبلی صفحه ۱ از ۳۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »