مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
[ تعداد بازدید : ۴۳۳ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۲۱۲ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۱۹۰ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
[ تعداد بازدید : ۴۳۴ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۶۸ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۶۹ ]
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۳۰۲ ]
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۰
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۲۱۵ ]
صفحه ۱ از ۳۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰