مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۰
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۸:۴۵
[ تعداد بازدید : ۴۸ ]
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۴۹
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۰۸ ]
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۷۳ ]
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
صفحه ۱ از ۲۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰