مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۲۳
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۹ ]
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۰
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
[ تعداد بازدید : ۲۰ ]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱
[ تعداد بازدید : ۲۶ ]
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
صفحه ۱ از ۲۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰