مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۵۱۵ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
[ تعداد بازدید : ۷۱۳ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۴۷۸ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۳۰۹ ]
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۵۵۸ ]
« قبلی صفحه ۱ از ۳۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »