مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۸:۴۷
[ تعداد بازدید : ۲۳۳ ]
۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۸:۴۴
[ تعداد بازدید : ۳۱۴ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳۲۹ ]
۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵
[ تعداد بازدید : ۲۸۸ ]
۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۸:۵۸
[ تعداد بازدید : ۳۲۵ ]
۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۲۶۸ ]
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۲ ]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۲
[ تعداد بازدید : ۴۵۸ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۳۹
[ تعداد بازدید : ۳۲۲ ]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۳۵
[ تعداد بازدید : ۵۶۵ ]
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۲۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴