مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹
[ تعداد بازدید : ۳۵۰ ]
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
[ تعداد بازدید : ۳۱۹ ]
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۸:۲۷
[ تعداد بازدید : ۴۱۱ ]
۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۸:۴۲
[ تعداد بازدید : ۲۹۶ ]
۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
[ تعداد بازدید : ۳۶۸ ]
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۳۷۶ ]
۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۸ ]
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
[ تعداد بازدید : ۴۹۴ ]
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
[ تعداد بازدید : ۱۸۸ ]
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۳۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴