مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۴۳
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
[ تعداد بازدید : ۱۴۳ ]
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۲۳
[ تعداد بازدید : ۹۰ ]
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۳
[ تعداد بازدید : ۹۸ ]
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۱
[ تعداد بازدید : ۷۶ ]
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
[ تعداد بازدید : ۹۱ ]
۱ ۲ صفحه ۳ از ۲۸ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰