مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۵۱
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۰
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
[ تعداد بازدید : ۸۹ ]
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۸:۴۵
[ تعداد بازدید : ۱۱۹ ]
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۴۹
[ تعداد بازدید : ۷۹ ]
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
[ تعداد بازدید : ۱۹۱ ]
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۳۱ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰