مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۱۳۸ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
[ تعداد بازدید : ۱۳۶ ]
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۳۸ ]
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۲ ]
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
[ تعداد بازدید : ۹۰ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۱۷۰ ]
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳
[ تعداد بازدید : ۱۲۲ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
[ تعداد بازدید : ۱۹۹ ]
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۱۵۶ ]
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۸ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰