مطابق با ابلاغ بعمل آموده  تمامی مکاتبات این قسمت به منزله اطلاع رسانی و اعلام آن به داروخانه ها بوده و اجرای آن الزامی می باشد.

۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۸:۴۲
[ تعداد بازدید : ۲۴۷ ]
۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
[ تعداد بازدید : ۳۱۳ ]
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۸۴ ]
۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۶۰۴ ]
۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
[ تعداد بازدید : ۴۱۲ ]
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
[ تعداد بازدید : ۱۴۰ ]
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵
[ تعداد بازدید : ۱۹۹ ]
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۲۵
[ تعداد بازدید : ۲۲۴ ]
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۸ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱