تجهیزات پزشکی


 


 

 

تخت بیماران اعصاب و روان

وسیله جراحی لوزه
دندان مصنوعی

 
 

تجهیزات پزشکی عهد باستان
 

 

 


زلزله

محوطه بیمارستان تخریب شده سرپل ذهاب
 
 
 
مرکز بهداشتی درمانی بانگر سرپل ذهاب
 دکتر شیرزادیان و دکتر مرادی رئیس دانشگاه در مراسم افتتاح مرکز درمانی بانگر سرپل ذهاب 

 

 


بیمارستان صحرایی ثلاث


 

 

 

 

 نشست خبری

  

 

 


احداث ساختمان جدید معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

کلنگ زنی احداث ساختمان جدید معاونت غذاودارو


 

 

 

 
 

 

 


مراسم افتتاح انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی

انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی

 

راه اندازی مرکز درمانی بانگر سرپل ذهاب بعد از زلزله97

افتتاح بانگر

بازدید از شرکت تولیدی ملزومات پزشکی آریان سرنگ

آریان سرنگ

بازدید از شرکت آریان سرنگ

بازدید از شرکت تولیدی آریان سرنگ

دیدار دکتر مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مسائلی و رئیس دانشگاه

راه اندازی دومین مرکز تولیدی وارنیش فلوراید کشور در شهرستان تویسرکان با حضور دکتر مسائلی و دکتر شیرزادیان

مرکز تولید وارنیش فلوراید