معرفی مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر تورج شیرزادیان

مدرک تحصیلی:

ـ لیسانس مهندسی برق دانشگاه فنی کرمانشاه

ـ فوق لیسانس مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

ـ دکترای تخصصی مهندسی پزشکی روزانه دانشگاه سمنان

سوابق:

ـ کارشناس اندازه‌گیری اداره برق و مخابرات شهرستان گیلانغرب

ـ کارشناس و مسئول واحد فنی مدیریت تجهیزات پزشکی

ـ دو دوره مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( از سال 1385 الی 1390 و از سال 1395 تاکنون)

ـ رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی غرب کشور

مدرس دانشگاه

ـ مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1391 الی 1392

ـ کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 1391 الی1392

ـ کارشناس ارشد پژوهش و مسئول واحد قرارداد و طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 1391 الی 1395

ـ مسئول پروژه معظم کلین روم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1392 تا زمان بهره برداری در سال 1395

ـ داور و ناظر پارک علم و فنآوری استان کرمانشاه و همچنین مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه ثبت اختراعات، طرحها و شرکت های دانش بنیان از سال 1390 تاکنون.


تاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸