همکارانی که تمایل دارند از طریق شماره همراه و پست الکترونیکی اطلاعیه ها و عملکرد مطب خود را دریافت دارند میتوانند با پر کردن فرم زیر عضو سایت ما شوند.

فرم ثبت مشخصات پزشکان و داروسازان

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
مشخصات محل کار
*
*
*


* = ضروری