اهداف و شرح وظایف مرکز اطلاع رسانی و سموم

اهداف مراکز اطلاع رسانی و سموم:

 • پاسخ به سئوالات عموم مردم و گروه پزشکی
 • آموزش در مصرف بهینه دارو و جلوگیری از رواج مصرف بی رویه آنها در سطح عموم مردم
 • جمع آوری مشکلات خاص دارویی از قبیل مواد اولیه ، فرمولاسیون و بسته بندی .... و همچنین عوارض آنها و پیشنهاد راه حل
 • همکاری با گروه پزشکی در تجویز داروها و جلوگیری از اشتباهات نسخه نویسی
 • کسب نظرات پزشکان در مورد داروها، اثر بخشی آنها و پیشنهاد قرارگرفتن داروهای جدید در لیست داروهای رسمی کشور
 • ارائه اطلاعات لازم و اولیه به مسمومین و همراهان و کادر پزشکی در پیشگیری از عوارض سوء ناشی از مسمومیت ها
 • سازماندهی به امر فارماکوویژیلانس و توکسیکوویژیلانس در سطح کشوری
 • آموزش گروههای پزشکی در زمینه های مختلف دارو و سموم
 • برگزاری دوره های علمی آموزشی اطلاع رسانی علمی
 • گسترش مراکز اطلاع رسانی دارویی و سموم در سطح کشور
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل یافته های مراکز اطلاعات دارویی و سموم
 • همکاری با مجامع بین المللی و مرامز اطلاعات دارویی و سموم در سطح جهان

وظایف کارشناسان مرکز اطلاع رسانی دارویی و سموم


1- اخذ اطلاعات لازم از متقاضیان (عموم مردم و همکاران گروه پزشکی) و ارائه اطلاعات علمی مورد نیاز با در نظر گرفتن معلومات و صلاحیت متقاضی

2- پیگیری موارد.

3- مشاوره با متخصص مربوطه در موارد لزوم.

4- تکمیل فرمهای اطلاعاتی دارویی و سموم و یا ثبت عوارض داروها

5- بررسی و آمارگیری از جنبه های مختلف.