اطلاعیه های جدید

 جهت مشاهده هر اطلاعیه بر روی عنوان آن کلیک کنید.

اطلاعیه شماره 116: هشدار در مورد شباهت اسمی فراورده های Redukil و Reductil

اطلاعیه شماره 115: عوارض جدی به دنبال تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای هایپرسالین و مترونیدازول

اطلاعیه شماره 114: مرگ دو بیمار به دنبال اشتباه در تزریق وریدی دوپامین  

اطلاعیه شماره 113 : عوارض دارویی شدید بدنبال اشتباه در تزریق مقادیر بیش از حد ان استیل سیستئین  

اطلاعیه شماره 112: گزارش مرگ ناشی از مصرف آمینو پلاسمال

اطلاعیه شماره 110: هشدار در خصوص عوارض ناشی از مصرف دگزا متازون 5 / 5/ 1390

اطلاعیه شماره 109: داروهای خوراکی پوکی استخوان و احتمال افزایش خطر سرطان مری (1/5/90)

 اطلاعیه شماره 108: جمع آوری برخی از سری ساختهای داروی Navelbine(تاریخ 11/4/1390)

اطلاعیه شماره 107: اشتباه در مقدار مصرف لووستیریزین(23/8/89)

اطلاعیه شماره 106: هشدار در خصوص فراورده های تقلبی کاهش وزن (23/8/89)

طلاعیه شماره 105: هشدار در خصوص آمپول متیل پردنیزولون استات (16/8/89)

اطلاعیه شماره 104: هشدار در خصوص مصرف نفدپین (7/7/89)

اطلاعیه شماره 103: هشدار در خصوص عوارض قلبی-عروقی ناشی از مصرف سیبوترامین (6/6/89)

اطلاعیه شماره 102: سفتریاکسون و عوارض کشنده آن (29/3/89)

اطلاعیه شماره 101: (26/3/1389 ) عوارض کشنده ناشی از مصرف فراورده کاهنده وزن تقلبی(SuperSlim) .

اطلاعیه شماره 100: داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و خطر ایجاد عفونت های فرصت طلب (4/5/88)

اطلاعیه شماره 99: هشدار در خصوص تزریق وریدی رانیتیدین (25/3/1388)

اطلاعیه شماره 98: هشدار مجدد در خصوص عوارض شدید و کشنده ناشی از مصرف سفتریاکسون (18/3/1388)

اطلاعیه شماره 97: داروهای ضد صرع و افزایش خطر افکار یا رفتار خودکشی (30/2/1388)