هشدارهای مرکز ثبت عوارض دارویی

 

جهت مشاهده هر اطلاعیه میتوانید بر روی عنوان آن کلیک کنید .

شمارهتاریخ عنوان
1 تزریق عضلانی دیکلو فناک و فلج ناشی از آن
 2 هشدار در مورد شکل تزریقی پیروسیکام
 3  عوارض ناخواسته دیکلوفناک رو به افزایش است
 4  ایندومتاسین و عوارض ناشی از آن
 5  کوتریموکسازول وعوارض ناشی از آن
 6  سرفه ناشی از مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین
 7  داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عوارض ناشی از آنها
 8  سیزاپراید
 9  رنگ موی هندی
 10  انترفرون آلفا
 11

4/11/78

 افتادگی مچ پا ناشی از تزریق آمپول پیروکسیکام
 12

 29/1/80

 هایپیران و تداخلات دارویی ناخواسته
 13

 29/1/80

 فنیل پروپانیل آمین و خونریزی مغزی ناشی از آن
 14

 4/2/80

گزارش جدید افتادگی مچ پا ناشی از تزریق آمپول دیکلوفناک سدیم
 15

 23/4/80

 هشدار در مورد تزریق آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام
 16

 17/5/80

 فلج برگشت ناپذیر ناشی از آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام
 17

 25/6/80

 قطع تولید داخل آمپولهای دیکلوفناک و پیروکسیکام
 18

13/8/80

 عوارض ناشی از تزریق عضلانی آمول دیکلوفناک با نام تجاری Voltaren
 19

 1/10/80

 نکات مهم در مورد تزریق آمپول ولتارن
 20

 18/1/81

 ریسپریدون و عوارض اکستراپیرامیدال
 21

 19/8/81

 مرگ ناشی از تزریق سرم حیوانی بجای سرم انسانی
 22  آسیب عصب سیاتیک ناشی از تزریق ولتارن
 23

 14/10/81

 هشدار مهم در رابطه با داروی سرترالین Zoloft
 24

 14/10/81

 تغییر در labeling  ایزوترتینوئین  اعلام شده توسط FDA
 25

 3/3/82

 ایمنی فراورده های لیندان در درمان جرب و شپش
 26

6/3/82

عوارض شدید پوستی ناشی از لاموترژین
 27

 25/5/82

 مرگ متعاقب مصرف سولفات منیزیم
 28

 22/5/82

 ترامادول و عوارض آن
 29

 19/8/82

 هشدار در مورد استفاده از پاروکستین در بیماران زیر 18 سال
 30

 20/8/82

 تشدید و توسعه عوارض تزریق ترامادول 100 میلی گرم
 31

 22/9/82

 سندرم استیونس جانسون ناشی از مصرف لاموترژین
 32

 10/10/82

 مرگ متعاقب مصرف IVIG
 33

 25/11/82

 عوارض قلبی شدید متعاقب مصرف سیزاپراید
 34

 30/11/82

 هشدار مهم در رابطه با مصرف سالمترول
 35

 28/2/83

 هشدار در رابطه با هیپر گلیسمی ناشی از مصرف الانزاپین و کلوزاپین
 36

 17/3/83

 سلدنافیل و عوارض شدید قلبی
 37

 30/8/83

 هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف انوکسا پارین
 38

 25/9/83

 جمع آوری ®Vioxx از بازار دارویی جهان توسط شرکت سازنده
 39

 22/10/83

سفالوسپورینها و شوک آنافیلاکسی
 40  
 41

 15/12/83

 سلکوکسیب و عوارض قلبی و عروقی
 42

 4/4/84

 ترامادول یک داروی شبه اپیوئید ضد درد
 43

 12/4/84

 مرگ در اثر تزریق اشتباه پتاسیم کلراید بجای مترونیدازول
 44

 8/5/84

 تشنج متعاقب مصرف موضعی لیندان
 45

 12/5/84

 شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق وریدی سفازولین
 46

 22/6/84

 اختلالات شدید بینایی متعاقب مصرف داروهای سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل
 47

 14/8/84

 هشدار مجدد در مورد مرگ ناشی از تزریق اشتباه پتاسیم کلراید بجای مترونیدازول
 48

 17/8/84

 تاری دید متعاقب مصرف سیلدنافیل
 49

 12/10/84

 فیناستراید و ناهنجاریهای جنینی
 50

 15/11/84

 هشدارهای جدید در رابطه با مصرف کلوزاپین
 51

 23/11/84

 بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفیلین و سیپروفلوکساسین
 52

 10/2/85

 مرگ ناشی از مصرف پرومتازین در کودکان با سن کمتر از 2 سال
 53

27/2/85

 جمع آوری محلول شسیشوی لنز ReNu
 54

 28/2/85

 تیوریدازین و عوارض شدید قلبی
 55

 29/2/85

 مرگ یک کودک متعاقب اشتباه دارو پزشکی
 56

 30/2/85

 پاروکستین و خطر خودکشی

 57

 5/6/85

هشدار در رابطه با تزریق آهن دکستران
 58

 11/6/85

 بروز تشنج متعاقب استفاده از لیدوکائین غیر مجاز جهت انجام ختنه

 59

26/6/85

مسمومیت با سرب
 60

 29/6/85

گزارش جدید افتادگی مچ پا مشکوک به تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک

61        

30/6/85     

اتوکستین و خطر افزایش افکار خودکشی در کودکان و نوجوانان
62 10/8/85 هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشی از لیدوکائین غیرمجاز Panther جهت انجام ختنه
 63 15/8/85 ختنه و عوارض آن
 64 6/12/85 هشدار در خصوص مصرف لوامیزول
 65 14/12/85 هشدار در خصوص شروع تاخیری ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین
 66 16/12/85  هشدار در خصوص انفوزیون وریدی وانکومایسین
 67 20/12/85 کاهش اثرات ضد پلاکتی آسپرین در اثر مصرف همزمان با ایبوپروفن
 68

 21/1/86

جمع آوری آمپولهای اکسی توسین شرکت داروسازی ابوریحان
 69

 7/5/86

 نارسایی کلیه و سیتوپنی ناشی از Deferasirox
 70

 10/5/86

 مرگ ناشی از تزریق همزمان سفتریاکسون با فراورده های کلسیم
 71

 14/6/86

 هشدار در خصوص اجتناب از مصرف فراورده بدون مجوز Urocol
 72

 18/6/86

مرگ یک کودک متعاقب تزریق اشتباه سولفات روی خوراکی
 73

 25/6/86

 خطا در برجسب زنی فرآورده های تزریقی
 74

 5/8/86

 هشدار در رابطه با ایجاد مسمومیت کشنده با متادون در اطفال
 75

 3/9/63

 ایست قلبی-تنفسی متعاقب تزریق اشتباه آتراکوریوم با نام تجاری Tacrium بجای تریامسینولون Tricortal
 76

 16/11/86

هشدار در خصوص مصرف فراورده های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه در کودکان با سن کمتر از دو سال
77 

 22/2/87

 قطع موقت تولید و توزیه آمپول های هیدروکورتیزون سدیم سولفات
 78

 30/2/87

 هپارین سدیم و هشدارهای ایمنی جدید
 79 12/3/87 مواد حاجب مبتنی بر گادولینوم و احتمال بروز فیبروز سیستمیک نفروژنیک
 80 31/4/87 هشدار در خصوص عوارض شدید و کشنده ناشی از مصرف سفتریاکسون
 81

 31/4/87

 سندروم استیونس جانسون و نکروز اپیدرمی سمی ناشی از داروها
 82

 28/8/87

 جمع آوری آمپولهای لیدوکائین 2% ساخت شرکت داروسازی شهید قاضی
 83

 29/8/87

 افزایش خطر بروز آسیب های عضلانی و رابدومیولیز ناشی از مصرف همزمان سیمواستاتین و آمیودارون
 84 28/10/87 حذف اندیکاسیون PNE از موارد مصرف اسپری و قطره بینی دسموپرسین
 85 29/10/87 هشدار مجدد در خصوص مصرف فرآورده های مورد استفاده جهت رفع سرفه و علائم سرماخوردگی در کودکان
 86 30/10/87 هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشی از انفوزیون سریع وانکومایسین
 87 15/12/87 ترامادول و عوارض شدید ناشی از آن
 88 17/12/87 عوارض شدید چشمی بدنبال مصرف اشتباه Avastin به صورت تزریق داخل زجاجیه
 89 18/12/87 اشتباه در تنظیم مقدار مصرف فرآورده ترکیبی آمپی سیلین / سولباکتام
 90 18/12/87 یافته های جدید در خصوص آسیب های تاندونی به دنبال مصرف فلوروکینون ها
 91 19/12/87 احتمال آپلازی خالص گلبول قرمز به دنبال مصرف داروی مایکلوفناک موفتیل
 92 20/12/87 هشدار در خصوص استفاده از بی حس کننده های موضعی
 93 20/12/87 هالوپریدول و خطر ایجاد عوارض شدید قلبی
 94 21/12/87 هشدار در خصوص عوارض شدید ناشی از مصرف داروهای تزریقی
 65 21/12/87 متوکلوپرامید و عوارض اکستراپیرامیدال
 96 26/12/87 فنی توئین و عوارض شدید پوستی