مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 نام
 نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سوابق مدیریتی قبلی
 
 شهریار
 مستوفی
 دکتری حرفه ای
 رئیس شبکه بهداشت و درمان  شهرستان پاوه
دکتر شهریار مستوفی دکتر شهریار مستوفی  

تاریخ بروزرسانی : ۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۴۵