کارشناسان حوزه آرایشی و بهداشتی

 ردیف
 نام
 نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
   شماره تلفن 37106308
 1  حمیدرضا  ناصری  فوق لیسانس
عکس    داخلی220
 2  رسول
 اسدالهی  فوق لیسانس
 عکس  داخلی221
 3  سالار
 کرمی  فوق لیسانس
 عکس  داخلی221
 4  لاله  مظفری  فوق لیسانس
 عکس  داخلی221