رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه

 

 

حمیدرضا ناصری دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

 

سوابق:

کارشناس کنترل مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

معاون اداره نظارت بر مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی در چند دوره مختلف

مدیر نظارت بر مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی در سال 89-91

معاون اداره فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه و بازرسی ویژه در سال 1399-1402