نقشه سایت

صفحه نخست

معاونت غذا و دارو

معرفی معاون غذا و دارو دانشگاه

شرح وظایف معاونت

مدیریتها

تجهیزات پزشکی

معرفی مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی

معرفی پرسنل حوزه مدیریت

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی کرمانشاه

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی شهرستان ها

وظایف مدیریت تجهیزات پزشکی

معرفی مراکز تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی استان کرمانشاه

اخبار

آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت

گالری

دارو و مواد مخدر

معرفی مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر

شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر

اداره نظارت بر دارو و مخدر

واحد مواد مخدر و الکل

کمسیون قانونی و صدور پروانه ها

اخبار عمومی دارو

اخبار داروسازان

ضوابط ، آیین نامه ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

داروخانه های استان

داروخانه های شهر کرمانشاه

داروخانه های شهرستانها

داروخانه های دارای قائم مقام

شرکتهای توزیع دارو استان

خدمات ارباب رجوع

فهرستها و قیمت های دارویی

فهرست رسمی داروهای ایران

فهرست داروهای طبیعی، سنتی و مکملهای تغذیه ای

فهرست داروهای ترالی اورژانس

فهرست دارهای تحت کنترل

کمبودهای دارویی

مواد غذایی و آشامیدنی

معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

مدیر غذا و آرایشی و بهداشتی

اداره نظارت برموار غذایی،آرایشی و بهداشتی

اداره نظارت بر صادرات و واردات مواد غذایی؛آرایشی و بهداشتی

آرشیو کمیته فنی و بهداشتی

کارشناسان

کارشناسان آرایشی و بهداشتی

کارشناسان غذایی

کارشناسان آمار و برنامه عملیاتی

کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستانها

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

کمیته فنی صدور پروانه ها

اخبار عمومی غذا

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

ضوابط و دستورالعمل ها

قوانین

دستورالعمل ها

خدمات ارباب رجوع

فرم ها

مراکز تولید فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

آزمایشگاه کنترل

مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

واحد شیمی مواد غذایی و بسته بندی

واحد آرایشی و بهداشتی

واحد سم شناسی

واحد میکروب شناسی

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

اخبار عمومی آزمایشگاه

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

ادارات

تحقیق و توسعه

معرفی رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

وظایف اداره تحقیق توسعه و آموزشهای مردمی

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اطلاع رسانی داروها و سموم

ثبت عوارض دارویی

گروه آمار و فناوری اطلاعات

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه ها

اطلاعیه های عوارض دارویی

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه های جدید

ثبت نام پزشکان و داروسازان

مقالات و مطالب علمی

خدمات ارباب رجوع

طبیعی، سنتی، مکمل

معرفی رییس اداره

شرح وظایف اداره فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل

دستورالعمل ها

مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

معرفی رییس اداره

دستور جمع آوری و ریکال

فناوری اطلاعات

وظایف واحد فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات

شیرخشک

داروخانه های مشمول دریافت شیرخشک های رژیمی

داروخانه های مشمول دریافت شیرخشک رگولار

فهرست داروخانه های منتخب

آئین نامه ها

میز خدمت الکترونیک

میز خدمت مدیریت غذا

میز خدمت مدیریت دارو

گزارش تصویری

اطلاع رسانی دارو و غذا

اطلاع رسانی دارویی

اطلاع رسانی غذا

نیازمندیها

کنفرانس ها و همایش ها

فرم گزارش عوارض دارویی

گزارش آنلاین عارضه دارویی

دریافت فرم زرد گزارش عارضه دارویی

پیشنهادات و شکایات

فرم ارسال پیشنهاد و شکایات

فرم گزارش شکایت از فراورده های دارویی

پرسشهای متداول

آلبوم تصاویر

آرشیو اخبار

لینکهای مفید

تماس با ما

تالار گفتگو