نقشه سایت

تجهیزات پزشکی

معرفی مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی

معرفی پرسنل حوزه مدیریت

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی کرمانشاه

معرفی پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی شهرستان ها

وظایف مدیریت تجهیزات پزشکی

معرفی مراکز تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی استان کرمانشاه

اخبار

آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت

گالری

صفحه نخست

معاونت غذا و دارو

معرفی معاون غذا و دارو دانشگاه

شرح وظایف معاونت

دارو و مواد مخدر

معرفی مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر

شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر

اداره نظارت بر دارو و مخدر

واحد مواد مخدر و الکل

کمسیون قانونی و صدور پروانه ها

اخبار عمومی دارو

اخبار داروسازان

ضوابط ، آیین نامه ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

داروخانه های استان

داروخانه های شهر کرمانشاه

داروخانه های شهرستانها

داروخانه های دارای قائم مقام

شرکتهای توزیع دارو استان

خدمات ارباب رجوع

فهرستها و قیمت های دارویی

فهرست رسمی داروهای ایران

فهرست داروهای طبیعی، سنتی و مکملهای تغذیه ای

فهرست داروهای ترالی اورژانس

فهرست دارهای تحت کنترل

کمبودهای دارویی

مواد غذایی و آشامیدنی

معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

مدیر غذا و آرایشی و بهداشتی

اداره نظارت برموار غذایی،آرایشی و بهداشتی

اداره نظارت بر صادرات و واردات مواد غذایی؛آرایشی و بهداشتی

آرشیو کمیته فنی و بهداشتی

کارشناسان

کارشناسان آرایشی و بهداشتی

کارشناسان غذایی

کارشناسان آمار و برنامه عملیاتی

کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستانها

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

کمیته فنی صدور پروانه ها

اخبار عمومی غذا

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

ضوابط و دستورالعمل ها

قوانین

دستورالعمل ها

خدمات ارباب رجوع

فرم ها

مراکز تولید فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

آزمایشگاه کنترل

مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

واحد شیمی مواد غذایی و بسته بندی

واحد آرایشی و بهداشتی

واحد سم شناسی

واحد میکروب شناسی

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

اخبار عمومی آزمایشگاه

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

تحقیق و توسعه

معرفی رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

وظایف اداره تحقیق توسعه و آموزشهای مردمی

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اطلاع رسانی داروها و سموم

ثبت عوارض دارویی

گروه آمار و فناوری اطلاعات

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه ها

اطلاعیه های عوارض دارویی

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه های جدید

ثبت نام پزشکان و داروسازان

مقالات و مطالب علمی

خدمات ارباب رجوع

طبیعی، سنتی، مکمل

معرفی رییس اداره

فناوری اطلاعات

وظایف واحد فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات

مرکز تحقیقات روغن ها و چربیها

آئین نامه ها

میز خدمت الکترونیک

میز خدمت مدیریت غذا

میز خدمت مدیریت دارو

گزارش تصویری

اطلاع رسانی دارو و غذا

اطلاع رسانی دارویی

اطلاع رسانی غذا

نیازمندیها

کنفرانس ها و همایش ها

فرم گزارش عوارض دارویی

گزارش آنلاین عارضه دارویی

دریافت فرم زرد گزارش عارضه دارویی

پیشنهادات و شکایات

فرم ارسال پیشنهاد و شکایات

فرم گزارش شکایت از فراورده های دارویی

پرسشهای متداول

آلبوم تصاویر

آرشیو اخبار

لینکهای مفید

تماس با ما

تالار گفتگو