داروهای مخدر

برای تحویل داروی مخدر به بیماران صعب العلاج ارائه چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟

 • معرفینامه از طرف پزشک متخصص (معالج)
 •  اصل پاتولوژی ، سی تی اسکن یا MRI مهر شده توسط پزشکدال بر بیماری
 •  اصل شناسنامه به همراه یک برگ کپی
 •  یک برگ پوشه
 •  آدرس ، کد پستی، کروکی و تلفن منزل بیمار

داروسازان

برای صدور پروانه مسئول فنی داروخانه تحویل چه مدارکی الزامی است؟

 • تکمیل فرم معرفی مسئول فنی توسط موسس داروخانه و مسئول فنی
 • اصل و تصویر شناسنامه مسئول فنی در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه اول و آخر-
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی عدم نیاز در ساعات قبول مسئولیت از سوی یگان مربوطه
 • تصویر کارت نظام پزشکی و انجمن داروسازان مسئول فنی
 • تصویر پروانه موقت یا دائم داروسازی مسئول فنی
 • تصویر پروانه تشخیص صلاحیت فنی ( در صورت موجود بودن) در صورت عدم وجود پروانه تشخیص صلاحیت موضوع در کمسیون ماده 20 مطرح میگردد.
 • گواهی پایان طرح یا عدم نیاز در ساعات قبول مسئولیت از سوی واحد مربوطه
 • اصل و کپی فیش بانکی
 • یک قطعه عکس 4*3

برای جابجایی محل داروخانه چه مدارکی مورد نیاز است؟

 • تقاضای کتبی موسس
 • اصل و تصویر فیش های بانکی  مربوطه
 • یک قطعه عکس 4*3  
 •  آدرس دقیق و کروکی محل جدید
 • پروانه تاسیس داروخانه
 • پروانه مسئول فنی داروخانه