شرح وظایف اداره فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه

 

·         سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو.

·         دریافت تقاضاهای صدور مجوز های واحد های تولیدی فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه، بررسی و بازرسی شرایط GMP واحد های تولیدی، تکمیل مدارک و ارسال به اداره کل جهت صدور یا تمدید و اصلاح مجوز.

·         بازرسی و پایش شرکت های پخش دارویی.

·         بازرسی و پایش داروخانه ها.

·         رسیدگی به شکایات در حوزه فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه.

·         هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت اجرای برنامه ها وسیاست های سلامت

·         مدیریت تامین و توزیع شیرخشک های رژیمی و رگولار.