داروخانه های خصوصی شهرستان اسلام آباد غرب

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

محل فعالیت

تلفن ثابت

1 

دکتر کابلی

زهرا

کابلی

اسلام آباد غرب

45223409

2 

دکتر شریفی

مژگان

 شریفی

اسلام آباد غرب

45227528

3 

دکتر سپرهم

امیر

 سپرهم

اسلام آباد غرب

45223409

4 

دکتر بهمنی

یزدان

بهمنی

اسلام آباد غرب

45223409

5 

دکتر فناحی (اسلام آباد)

عسکر

 فتاحی

اسلام آباد غرب

45228894

6 

دکتر بهرامی قانع

شیرین

 بهرامی قانع

اسلام آباد غرب

45227604

7 

دکتر رضایی بخشی

مجتبی

 رضایی بخشی

اسلام آباد غرب

45223409

8

دکترسلیمی

امیر

سلیمی

اسلام آباد غرب

45222725

 9

دکترافرسیابی

محمود

 افراسیابی

اسلام آبادغرب

45221461

 10

دکتر عزیزی

جهانشاه

 عزیزی

اسلام آبادغرب

45223902

 11

دکتر خوارزمی

آزاد

 قادری

اسلام آبادغرب

45228733

 12

دکتر لطفی

کیوان

 لطفی

اسلام آبادغرب

45223902

 13

دکتر حمزه

مرضیه

حمزه

اسلام آبادغرب

45223409

 14

دکتر پژوهان

مصطفی

پژوهان

اسلام آبادغرب

 

 15

دکتر ایزد پناه

حمید

ایزد پناه

حمیل

 
تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۶

اطلاعات بیشتر :

داروخانه های خصوصی شهرستان کنگاور

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

 1

دکتر احمدی فر

هوشنگ

 احمدی فر

کنگاور

482229090

2 

دکتر حسن پور

غلامرضا

 حسن پور

کنگاور

482223042

3 

دکتر سلیمانی پویا

مریم

 سلیمانی پویا

کنگاور

482236338

4 

سلامت

سیده سارا

 موسوی

کنگاور

482226042

5 

شفا

رحمان

 حبیبی

کنگاور

482225392

6 

دکتر یوسفی

کوروش

 یوسفی

کنگاور

482223582

7 

شبانه روزی اکسیر

زهرا

ثابت قدم

کنگاور

482222043

8 

دکتر نقوی

ملوک

 نقوی

کنگاور

482223035تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹

داروخانه های خصوصی شهرستان هرسین

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

محل فعالیت

تلفن ثابت

 1

دکتر مردای

فرزاد

 مرادی

هرسین

4513233267

2 

دکتر افضلی

شهرام

 افضلی

هرسین

4513226121

3 

دکترجلیلیان

بهاره

جلییان

هرسین

4513230300

4 

دکتر سعیدی

ذوالفقار

 سعیدی گرمخانی

هرسین

5 

شبانه روزی دکتر حامدی

زهرا

 حامدی

هرسین

4513230040

6

  دکتر الماسی

هانیه

 الماسی

هرسین

 7

دکتر ورداسبی

 مقداد ورداسبی بیستون 

تاریخ بروزرسانی : ۳ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۰۳

داروخانه های خصوصی شهرستان صحنه

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان محل فعالیت

تلفن ثابت

1

دکتر محمدی نژاد

الهام

محمدی نژاد

صحنه

4833226204

2

دکتر فرزادی پور

عابدین

فرزادی پور

صحنه

4833323373

3

دکتر سلیمانی راد

فتح الله

سلیمانی راد

صحنه

4833223181

4

دکتر فرشچیان

مهرداد

فرشچیان

صحنه

4833223181

5

دکتر نوروزی

فرشید

نوروزی محلی

صحنه

4833226204

6

شبانه روزی بابائی

فریبا

بابائی

صحنه

4833343267تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۲۵

داروخانه های خصوصی شهرستان پاوه

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

1 

دکتر یوسفی

محمد اسمعیل

 یوسفی

پاوه

4617228182

2 

سینا

سیروس

 یوسفی

پاوه

4617224085

3 

رازی

پیام

 یوسفی

پاوه

4617220909

4 

دکتر عبدالهی

فریبا

عبدالهی

پاوه

4617223622

5 

شبانه روزی دکتر حسنی

ثریا

حسنی

پاوه

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۵۰

داروخانه های خصوصی شهرستان جوانرود

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

1 

شبانه روزی دکتر خالدی

اشکان

 خالدی

جوانرود

6226957

2 

دکتر اندیشه

مریم

اندیشه

جوانرود

 

3 

دکتر عزیزیان

کاکاعلی

 عزیزیان

جوانرود

6222473

4 

دکتر خاکشور

طاهره

خاکشور

جوانرود

8248129

5 

دکتر نادری

روژین

نادری

جوانرود

 

6 

دکتر احمدیان

سمیه

احمدی

جوانرود

 تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۵۰

داروخانه های خصوصی شهرستان سنقر

 

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

1 

شفا

هومن

محمدی

سنقر

4844224368

2 

دکتر خاموشی

سمیرا

خاموشی صحنه

سنقر

4844235944

3 

دکترملک حسینی

سعیده

ملک حسینی

سنقر

4844224512

4 

دکتر محمدی

کیومرث

 محمدی

سنقر

4844222233

5 

دکتر کاکائی

ابراهیم

 خالو کاکائی

سنقر

4844228866

6 

دکتر شاکری

نصرت الله

شاکری

سنقر

4844222233

7 

دکتر فعله گری

وحید

فعله گری

سنقر

4844233933


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۵۱

داروخانه های خصوصی شهرستان سرپل ذهاب

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

1 

دکتر امیری

زیدان

 امیری

سرپل ذهاب

42222927

2 

دکتر عبادت ورز

طالب

عبادت ورز

سرپل ذهاب

42221624

3 

دکتر خضلی حسینی

جلال

خضلی حسینی

سرپل ذهاب

 

4 

کیمیاگر

سعید

فولاد قلم

سرپل ذهاب

 

5 

دکتر ابراهیمی پور

زهره

 ابراهیمی پور

سرپل ذهاب

42220216

6 

شبانه روزی دکتر ملک خطابی

پیمان

 ملک خطابی

سرپل ذهاب

42220216

7 

دکتر  خضری

سید جلال

 خضری حسینی

سرپل ذهاب

42222021


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴

داروخانه های خصوصی شهرستان روانسر

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

 1

 دکتر مظفری

حمید

 مظفری

روانسر

4527063

2 

شبانه روزی دکتر محمودی

سارا

محمودی

روانسر

4527063

3 

دکتر کریمی

سید آرش

کریمی

روانسر

42222927


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۵

داروخانه خصوصی کوزران

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

1 

دکتر بنیانی

هنگامه

 بنیانی

کوزران

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷

داروخانه های خصوصی شهرستان قصر شیرین

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان

تلفن ثابت

 1

دکتر بابایی

کیخسرو

 بابایی بانیارانی

قصرشیرین

4244225955

2 

دکتر عباسی

محرم

عباسی

قصرشیرین

4244224142


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۳۱

داروخانه های خصوصی شهرستان دالاهو

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

محل فعالیت

تلفن ثابت

1

دکتر تقوی

نسیم

 تقوی

کرند غرب

43723455

2

دکتر شهبازی

سمیه

شهبازی

کرند غرب

43723455

3

دکتر احمدیان

زینب

احمدیان

گهواره

3223609


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹

داروخانه های خصوصی شهرستان گیلانغرب

ردیف

نام داروخانه

نام موسس

نام خانوادگی موسس

شهرستان محل فعالیت

تلفن ثابت

1

دکتر فلاحی

جهانشاه

فلاحی

گیلانغرب

43222274

2

دکتر رضایی (گیلانغرب)

شورانگیز

رضایی

گیلانغرب

43228285

3

دکتر شریفی (گیلانغرب)

سیروس

 شریفی

گیلانغرب

43222425

4

شبانه روزی دکتر نیازی

زهرا

 نیازی

گیلانغرب

43228285تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۲۸