موردی برای نمایش وجود ندارد.

آیین نامه ها ، ضوابط ، دستورالعملها ، فرم ها و جک لیستهای دارویی

قیمت های سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴

نامه ریاست محترم انجمن داروسازان


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۹

داروخانه معین داروخانه های بیمارستانی


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۱

توزیع آمپول پیروکسیکام به داروخانه های خصوصی


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۲

نظارت بر تبلیغات کالاهای سلامت


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۲

فرآورده دارویی تحت عنوان مشمع میخچه


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۳

نماینده معاونت جهت انجام بازرسی و ارزشیابی


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۵

نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۵۸

داروﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل (ﺑﻮﭘﺮوﻧﻮرﻓﻴﻦ +ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن)

ﺗﻬﻴﻪ روﭘﻮش ﭘﺮﺳﻨﻞ


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۲۷

کپسـول ژریاتریـک فارماتون


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷

20-دستورالعمل-و-الزامات-محل-احداث-شرکت-های-دارویی

ابلاغ ایین نامه

اصالت سنجی

ضابطه شرکت های پخش

ضابطه تاسیس و ارائه خدمات داروخانه ها

آئین نامه داروخانه 1400

فرم ارزشیابی داروخانه ها

عدم مجوز فراوردهای تحت نامهای مسکن دردبس و پماد دردبس


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۰۴

درخواست داروخانه ها برای دریافت داروهای هورمون رشد، ریتالین، شیمی درمانی و ....


درخواست برای داروهای شیمی درمانیو ..

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۳

آمپول 2 میلی لیتری راﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ 50 میلی گرمی دارو پخش


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۳۵

تقلبی بودن قرص یاسمین با شماره سری 009C و تاریخ تولید 2012/11 و تاریخ انقضای 2015/11


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۱۲

رعایت ساعات فعالیت داروخانه

نامه معاونت در خصوص رعایت ساعات فعالیت داروخانه
رعایت ساعات فعالیت داروخانه


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۶

مالیات بر ارزش افزوده مکملهیای تغذیه ای


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۵۴

قابل توجه موسسین کلیه داروخانه های استان

نامه در خصوص فاکتورهای ارائه شده از سوی شرکتهای توزیع آرایشی و یهداشتی
فاکتور شرکتهای آرایشی بهداشتی


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹

عدم مجوز چسب درمان میخچه با برندهای ارگو،اکتاکر و Gothaplast مریوط به شرکت پارسیان ستاره غرب

عدم مجوز چسب درمان میخچه با برندهای ارگو،اکتاکر و Gothaplast مریوط به شرکت پارسیان ستاره غرب
چسب میخچه

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۱

عدم مجوز Daturin و Hemolax مربوط به شرکت داروسازی سینافراور

عدم استفاده از پاکتهای تبلیغاتی

عدم استفاده از پاکتهای تبلیغاتی
نامه معاونت غذا و دارونامه معاونت غذا و دارو

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۴

برچسب رهگیری اصالت

نامه سازمان غذا و دارو در خصوص برچسب رهگیری اصالت
برچسب رهگیری اصالتبرچسب رهگیری اصالت


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱

عدم فروش شیر خشک بیومیل 1

عدم فروش شیر خشک بیومیل 1 به شماره بچ BN723M1BN693M1
عدم فروش شیر خشک بیومیل 1عدم فروش شیر خشک بیومیل 1


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۷

اشتباه در عرضه داروهای با اسم و شکل مشابه

نامه معاونت مبنی بر اشتباه در عرضه داروهای با اسم و شکل مشابه
اشتباه در عرضه دارو با اسم و شکل مشابه


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷

عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو

نامه معاونت غذا و دارو در خصوص عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو
عرضه دارو خارج از شبکه رسمی دارو

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۳

جمع آوری قرص جوشان کلسیم منیزیم مربوط به شرکت امید پارسینا دماوند

 نامه معاونت غذا و دارو در خصوص جمع آوری قرص جوشان کلسیم منیزیم مربوط به شرکت امید پارسینا دماوند
نامهنامه

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۱

کارت شناسایی قائم مقام مسئول فنی

آیین نامه تاسیس و نحوه عملکرد و نظارت بر شرکتهای پخش دارو

ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه

ضوابط نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی

ضوابط تامین و نحوه فعالیت مرکز فوریتهای دارویی

ضوابط ثبت و ورود ملزومات دارویی

ضوابط واردات مواد اولیه دارویی

آیین نامه اجرایی نحوه معرفی، ارائه اطلاعات علمی و بازاریابی فراورده های دارویی و بیولوژیک

بخشنامه ها

قیمت های سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴