نقشه سایت

صفحه نخست

پیام داخلی

معاونت غذا و دارو

معرفی معاون غذا و دارو دانشگاه

شرح وظایف معاونت

پیشنهادات و شکایات

فرم ارسال پیشنهاد و شکایات

فرم شکایت از فراورده های دارویی

دارو و مواد مخدر

معرفی مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر

شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر

اداره نظارت بر دارو و مخدر

واحد مواد مخدر و الکل

کمسیون قانونی و صدور پروانه ها

اخبار عمومی دارو

اخبار داروسازان

ضوابط ، آیین نامه ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

داروخانه های استان

داروخانه های شهر کرمانشاه

داروخانه های شهرستانها

داروخانه های دارای قائم مقام

شرکتهای توزیع دارو استان

خدمات ارباب رجوع

فهرستها و قیمت های دارویی

فهرست رسمی داروهای ایران

فهرست داروهای طبیعی، سنتی و مکملهای تغذیه ای

فهرست داروهای ترالی اورژانس

فهرست دارهای تحت کنترل

کمبودهای دارویی

مواد غذایی و آشامیدنی

معرفی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

کمیته فنی صدور پروانه ها

اخبار عمومی غذا

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

مراکز تولید فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

آئین نامه ها

آزمایشگاه کنترل

مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

واحد شیمی مواد غذایی و بسته بندی

واحد آرایشی و بهداشتی

واحد سم شناسی

واحد میکروب شناسی

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

اخبار عمومی آزمایشگاه

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

تجهیزات و ملزومات پزشکی

معرفی مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

معرفی پرسنل مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

معاون مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه ها

معرفی پرسنل واحد نگهداشت و آموزش

معرفی پرسنل واحد نظارت و ارزیابی

معرفی مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

معرفی مسئول واحد انبار مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

وظایف مدیریت

واحد نظارت و ارزیابی

واحد تامین و صدور پروانه ها

واحد نگهداشت و آموزش

واحد انبار

اخبار و گزارشات مدیریت

معرفی واحدهای مهندسی پزشکی مراکز درمانی مدیریت

واحدمهندسی پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

واحد مهندسی پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

واحد مهندسی پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع)

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه های مدیریت

آلبوم تصاویر مدیریت

تحقیق و توسعه

معرفی رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

وظایف اداره تحقیق توسعه و آموزشهای مردمی

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اطلاع رسانی داروها و سموم

ثبت عوارض دارویی

گروه آمار و فناوری اطلاعات

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه ها

فرم گزارش عوارض دارویی

گزارش آنلاین عارضه دارویی

دریافت فرم زرد گزارش عارضه دارویی

اطلاعیه های عوارض دارویی

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه های جدید

ثبت نام پزشکان و داروسازان

مقالات و مطالب علمی

خدمات ارباب رجوع

مرکز تحقیقات روغن ها و چربیها

گزارش تصویری

آرشیو اخبار

فناوری اطلاعات

وظایف واحد فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات

اطلاع رسانی دارو و غذا

اطلاع رسانی دارویی

اطلاع رسانی غذا

نیازمندیها

کنفرانس ها و همایش ها

پرسشهای متداول

آلبوم تصاویر

لینکهای مفید

تماس با ما

تالار گفتگو

نقشه سایت