نقشه سایت

صفحه نخست

معاونت غذا و دارو

معرفی معاون غذا و دارو دانشگاه

شرح وظایف معاونت

پیشنهادات و شکایات

فرم ارسال پیشنهاد و شکایات

فرم شکایت از فراورده های دارویی

دارو و مواد مخدر

معرفی مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر

شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر

اداره نظارت بر دارو و مخدر

واحد مواد مخدر و الکل

کمسیون قانونی و صدور پروانه ها

اخبار عمومی دارو

اخبار داروسازان

ضوابط ، آیین نامه ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

داروخانه های استان

داروخانه های شهر کرمانشاه

داروخانه های شهرستانها

داروخانه های دارای قائم مقام

شرکتهای توزیع دارو استان

خدمات ارباب رجوع

فهرستها و قیمت های دارویی

فهرست رسمی داروهای ایران

فهرست داروهای طبیعی، سنتی و مکملهای تغذیه ای

فهرست داروهای ترالی اورژانس

فهرست دارهای تحت کنترل

کمبودهای دارویی

مواد غذایی و آشامیدنی

معرفی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

کمیته فنی صدور پروانه ها

اخبار عمومی غذا

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

مراکز تولید فراورده های غذایی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

آئین نامه ها

آزمایشگاه کنترل

مدیرآزمایشگاه کنترل مواد غذایی

شرح وظایف مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

واحد شیمی مواد غذایی و بسته بندی

واحد آرایشی و بهداشتی

واحد سم شناسی

واحد میکروب شناسی

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

اخبار عمومی آزمایشگاه

ضوابط، آیین نامه و بخشنامه ها

خدمات ارباب رجوع

تجهیزات پزشکی

مدیر تجهیزات پزشکی

وظایف مدیریت تجهیزات پزشکی

اداره نظارت و ارزیابی

اداره نگهداشت و آموزش

واحد انبار

اداره تامین و صدور پروانه ها

اخبار و گزارشات مدیریت تجهیزات پزشکی

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه ها

پرسنل

معاون مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه

معرفی پرسنل واحد تامین و صدور پروانه

معرفی پرسنل واحد نگهداشت و آموزش

معرفی پرسنل واحد نظارت و ارزیابی

مسئول امور اداری و روابط عمومی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

تصاویر

تحقیق و توسعه

معرفی رئیس اداره تحقیق ، توسعه و آموزشهای مردمی

وظایف اداره تحقیق توسعه و آموزشهای مردمی

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اطلاع رسانی داروها و سموم

ثبت عوارض دارویی

گروه آمار و فناوری اطلاعات

ضوابط ، آیین نامه و بخشنامه ها

فرم گزارش عوارض دارویی

گزارش آنلاین عارضه دارویی

دریافت فرم زرد گزارش عارضه دارویی

اطلاعیه های عوارض دارویی

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه های جدید

ثبت نام پزشکان و داروسازان

مقالات و مطالب علمی

خدمات ارباب رجوع

مرکز تحقیقات روغن ها و چربیها

گزارش تصویری

آرشیو اخبار

فناوری اطلاعات

وظایف واحد فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات

اطلاع رسانی دارو و غذا

اطلاع رسانی دارویی

اطلاع رسانی غذا

نیازمندیها

کنفرانس ها و همایش ها

پرسشهای متداول

آلبوم تصاویر

لینکهای مفید

تماس با ما

نقشه سایت